Na FIAP razstavi “Miniature 2008″ v Kranju je Ana Šišak prejela bronasto FIAP medaljo, Herman Čater posebno nagrado Batschinski in Mojca Cvirn Fiap častni trak. Imeli smo 23 sprejetih fotografij.