Na natečaju ex-tempore “Kozjansko jabolko” je Herman Čater prejel 1.nagrado. Mojca Cvirn in Robert Hutinski sta prejela diplomi, skupaj pa smo imeli sprejetih 37 fotografij.