V Avstriji je Herman Čater prejel srebrno in bronasto medaljo za kolekciji