Na državni razstavi v Ajdovščini je Herman Čater prejel prvo nagrado na temo VINO, Matjaž Čater pa diplomo na temo LETENJE.