Herman Čater je na 63. Bristol FIAP salonu v Veliki Britaniji, prejel štiri častne trakove za štiri fotografije.