Herman Čater je na razstavi KLAK, Laško, dobil tretjo nagrado , na temo Brezdelje.