Herman Čater je na prven digitalnem salonu v Španiji, Ripolett image 2009, prejel srebrno FIAP medaljo.