Branko je več kot odlično zastopal naše barve, saj je prejel diplomo FSS za fotografijo “Pred koncertom” in srebrno PSA
medaljo za fotografijo “Thumbs up!”