Herman Čater ima samostojno razstavo Forgotten na Weber University, utah, ZDA