Korelc Branko FIAP HM (Endless pool) (A) 2 sprejeti

Maligoj Marusa (A) 1 sprejeta (Alone) ocena 25 točk

Puncer Marko (A) 1 sprejeta (Vesna) ocena 24 točk

Rajh Tamara (A) 1 sprejeta (Always reaching higher!) ocena 24 točk