Andrej Voh je prejel srebrno FIAP medaljo, Branko Korelc in Nataša MalOvrh pa FIAP HM.

Sprejete fotografije sta imela še Sonja Buchvald in Andrej Potrč