Tudi tokrat je bil izbor najbolj uspešnih avtorjev zaznamovan z uspehi naših članov:
Žiga Gričnik: zlata medalja FZS
Herman Čater: srebrna medalja FZS in

Andreja Ravnak: pohvala Janez Puhar