Ponedeljkovo jutro sta Andreji Ravnak polepšali novici, da je za fotografijo Korak po korak na 33. Mednarodnem salonu v Zagrebu prejela diplomo Fotokluba Zagreb ter diplomo Prostir foto kluba za fotografijo Zeitgeist na “International salonu of artistic photographs Fotovernysach for cover, Ukraina”