Lara Rojc vse bolj prijetno preseneča: AFCC zlata (za fotografijo Help) in PSA bronasta, Andreja Ravnak PSA zlata in Domen Blenkuš PSA častni trak.