Herman Čater se je uvrstil med devet finalistov natečaja.