V kategoriji Narava je fotografija Mateja Peljhana – A new day has come prejela UPI – 4th Image, v ČB kategoriji pa je Matej za fotografijo From here to eternity prejel HM.