Potrč Andrej, Velimir Bunjevčevič in VanjaTajnšek so v tem vrstnem redu zasedli prva tri mesta Ex tempora v okviru Meseca fotografije 2011.