Andreja Ravnak je v Banji Luki za svoj Internal Space III prejela diplomo salona. Čestitamo.