DF Svit vabi na odprtje razstave fotografskih del članov Foto kluba Skupina 75, ki bo v torek, 12.11.2013 ob 19 uri v Dvorani ljubiteljske kulture, Gledališki trg 4 v Celju.

Razstava bo na ogled vsak delavnik od 17 – 19 ure oz. po dogovoru, vse do 9.12.2013. Vabljeni!

Fotoklub Skupina 75 je nastal z združitvijo
goriških ljubiteljev fotografije, ki so v
sedemdesetih letih delovali v okviru
foto odsekov vaških prosvetnih društev. Prvi tak
fotoodsek se je pojavil v Štandrežu v okviru
prosvetnega društva Oton Zupančič. Tudi pri
društvih Jezero iz Doberdoba in Briški grič iz
Števerjana se je več članov ukvarjalo z ljubiteljsko fotografijo.

Mejnik je predstavljalo leto 1973, ko je mojster
fotografije Milenko Pegan vodil tečaj fotografije
v Sovodnjah. Predavanja so poslušali fotografi z
vse Goriške, ki so se naslednje leto odločili za
povezano dejavnost z notraj novega samostojnega kluba Skupina 75.
Do uradne ustanovitve fotokluba je prišlo januarja 1975.

Prvo obdobje uspešnega delovanja kluba je
trajalo do leta 1980. V tem petletju so člani
fotokluba organizirali razne tečaje, natečaje in
predavanja. S to razgibano dejavnostjo si je
Skupina 75 ustvarila ime, utrdila svoje mesto v
okviru zamejskega kulturnega prostora, se
uveljavila v deželnem fotografskem gibanju in
dosegla priznanje s strani Fotozveze Slovenije.

Fotoklub Skupina 75 je v tem času skrbel tudi za
kakovostno rast svojih članov. Pri tem ima največ
zaslug že prej omenjeni mojster fotografije
Milenko Pegan, ki je seznanjal člane s sodobnimi
fotografskimi tokovi, predvsem tistimi iz
vzhodnih držav. Doseženo kakovost članov
skupine je potrdil Kabinet slovenske fotografije,
ki je leta 1980 med devetdeset povojnih
slovenskih fotografov, ki so zaznamovali zadnjih
petintrideset let slovenske fotografije, vključil
tudi Viljema Zavadlava in Joska Prinčiča.

Okoli leta 1990 se živahna dejavnost Skupine 75
nadaljuje, pri čemer ima veliko zaslug mojster
fotografije dr. Rafael Podobnik, ki je člane uvedel
v skrivnosti barvne fotografije.

Najpomembnejše sedanje delovanje kluba je
prav gotovo uspešna organizacija vsakoletnih
klubskih razstav, med katere spada na prvo
mesto mednarodna fotografska razstava
“Fotosrečanje”, ki so se je do sedaj vdeležili
avtorji iz širšega prostora Alpe-Jadrana.