Nevenka Papič je na FKNS WINTER CIRCUIT za fotografijo “Deep Purple” prejela SALON HM (Novi Sad).

 

ČESTITAMO!