DF SVIT Društvo fotografov SVIT

DF SVIT

Z

ametki Društva fotografov SVIT iz Celja segajo v leto 2005, ko se je devet entuziastov (Herman Čater, Marko Rebov, David Brusnjak, Jure Kravanja, Robert L. Horvat, Andrej Voh, Mitja Selič, Žiga Gričnik in Janez Križan)  zbralo in ustanovilo Razstavljalsko skupino, ki pa je že naslednje leto postala DF SVIT.  Navdušeni fotografi, ki jim ni bilo nikoli odveč si vzeti čas za druženje, izmenjavo mnenj in izkušenj ter seveda za fotografiranje, so že na samem začetku dali javnosti vedeti, da se bo o njihovem društvu še slišalo.  Že na samem začetku jih je FZS razglasila za najboljše društvo leta. Ta elitni naslov pa so do sedaj osvojili že petkrat.

Sodelovanje na mednarodnih razstavah najvišjega kakovostnega razreda pod pokroviteljstvom FIAP in PSA je članom prineslo številne medalje in diplome ter prepoznavnost poneslo krepko preko meja. Njihove dosežke je prepoznala tudi lokalna skupnost. Mestna občina Celje jim je podelila bronasti celjski grb. Leta 2012 so v uporabo prevzeli nove prostore na Gledališkem trgu 4 – Celjska kulturnica, ki jim nudijo odlične pogoje za delo, pa naj si gre za srečanja članov, ki jih imajo vsak ponedeljek ob 19ih, ali pa za organizacijo predavanj, foto delavnic ali razstav.

Domači javnosti se vsako leto predstavijo s pregledno razstavo svojih najboljših del, razstavljajo pa tudi preko meja. Tradicionalna sta njihova vseslovenska foto natečaja za osnovne  in srednje šole, ki sta v letu 2013 postala sestavni del vsakoletnega projekta – Dnevi mladinske fotografije, s kopico izobraževalnih predavanj tako za mlade fotografe kot za njihove mentorje. A prerasli so tudi to. Odlično obiskanih delavnic se udeležuje vse več odraslih, znanje išče vse več interesentov vseh starostnih skupin, aktivnosti, ki jih organizirajo pa so vse obširnejše, zato so se odločili ta svoj sklop dejavnosti preimenovati v skupen naziv: Svitov mesec fotografije.

V letu 2016 so praznovali 10. obletnico obstoja. Morda na prvi pogled niti ne tako visoka obletnica, a dosežki v teh desetih letih so impresivni.

DF SVIT je dolga leta uspešno vodil Marko Rebov, v začetku leta 2013 je mesto prepustil mlajšemu kolegu Žigi Gričniku, v letu 2017 je krmilo društva prevzela Kaja Božiček. V letu 2018 pa je predsednik ponovno postal Marko Rebov. Trenutno šteje društvo 64 članov različnih starostnih skupin, ki prihajajo iz vse Slovenije. Nove člane v svoje vrste sprejemajo vsak prvi ponedeljek v mesecu, a se gre prej najaviti predsedniku društva preko elektronskega naslova rebovmarko(afna)gmail.com.

Poznano je, da je vzdušje na njihovih vsakotedenskih srečanjih sproščeno, zabavno, a na drugi strani strokovno, izobraževalno, polno novih idej in pobud, ki vas bodo prevzele in navdušile za delo na fotografskem področju. Že več let konstantno ustvarjajo svojevrsten nabor fotografij različnih tematskih sklopov, ki so ga poimenovali Fotostorming. Nabor svojih najboljših fotografij natisnejo v vsakoletni monografiji.

Njihove aktivnosti, rezultate članov, informacije o razstavah, izobraževanjih, natečajih … objavljajo na svoji spletni strani in FB.

http://www.df-svit.si/

https://www.facebook.com/dfsvit/

Za konec velja izpostaviti dejstvo, da se društvo lahko pohvali z osmimi mojstri fotografije in sedmimi kandidati za mojstra fotografije, naslovi, ki jih podeljuje Fotografska zveza Slovenije, hkrati pa so nosilci visokih fotografskih nazivov FIAP, ki jih podeljuje Mednarodna zveza za fotografsko umetnost.

MONOGRAFIJA 2012                                                                                 MONOGRAFIJA 2013

cover2012                 cover2013